Kartongens storlek och typ enligt FEFCO-katalogen

Om du vill, kan du ladda ner FEFCO-katalogen för att bekanta dig med de olika förpackningsvarianterna.

Förpackning

Skyddsskikt

Kontaktuppgifter

Prisförfrågan har vidarebefordrats

Det gick inte att skicka prisförfrågan