Bra förpackningar kräver att hänsyn tas till många småsaker, det förutsätter professionalism

Våra konstruktörer och designers beaktar var och ett av dina behov individuellt och utvecklar en förpackning som är den bästa lösningen för dig. Om du vill kan vi göra ett provexemplar eller en testserie.

Tekniskt stöd

Vi tar hand om alla förberedelser för förpackningarna, däribland beställning av komplexa matriser för stansning och schabloner för fotopolymertryck. Dessutom hjälper vi till att lösa tekniska problem, till exempel att hitta den optimala förpackningsmetoden, optimera förpackningens dimensioner och vid behov utveckla skyddande stöd för produkterna.

Inslagning

Inslagning av produkterna utförs enligt dina önskemål och instruktioner. Vi säkrar paketen på lastpallarna med band, slår in dem med plastfilm och vid behov använder vi skyddande hörn. På så sätt ser vi till att dina produkter anländer säkert och representativa till sin destination.

Transport

Vid behov kan vi se till att varorna levereras den överenskomna dagen till den adress du angett, antingen med vårt eget fordon eller i samarbete med transportföretag motsvarande dina möjligheter till lossning.

Stöd för konstruktörer och formgivare

Våra tekniker ger dig råd om valet av den mest lämpliga typen av wellpapp och val av konstruktion för förpackningen som ska tillverkas. Vid behov anpassar vi förpackningen enligt de speciella kraven i dina produktionslinjer. Vi sätter din design på förpackningarna och ser till att den uppfyller dina krav på utseende.

Certifiering

Vi hjälper till att testa och certifiera förpackningar som är utformade för att transportera farligt gods. Vårt företag är FSC-certifierat, vilket innebär att vi följer de fastställda höga kraven på skogsbruk och hållbarhet, vilket säkerställer ansvarsfull och miljövänlig verksamhet.

Lagring

Vi garanterar säker lagring av dina varor, med noggrann övervakning av lagret. Vid behov kan vi förvara dina varor i våra lager, vilket gör snabb leverans möjlig. Det här alternativet säkerställer att dina produkter är tillgängliga och gör att du snabbt kan reagera på efterfrågan