EAS-projekti raames soetatud uus täisautomaatne stantsimisliin MWZ1620N võimaldab tooted

peale stantsimist puhastada ka papi jääkidest. Seadme kasutusele võtmine aitab kiirendada stant-

simise protsessi kordades, aitab vähendada käsitsi töö mahtu nii stantsimise kui järeltöötluse (toote

jäätmetest puhastamise) etapil. Eriti oluline on see suurte partiide tootmisel. Varem kasutusel olnud

väikese jõudlusega stantse saab kasutada väikepartiide tootmiseks.

Uus tootmisliin võimaldab kasutada vabanenud töötajaid tootmise teistel etappidel, suurendada tellimuste mahtu ja tõstab tunduvalt ettevõtte töö efektiivsust, võimaldab lühendada tellimuste tähtaegu ja suurendab konkurentsivõimet.