Förpackningar av wellpapp började användas på allvar i början av 1900-talet. 1871 fick Albert Jones patent på en metod för framställning av wellpapp, som senare lade grunden för produktion av wellpapp och dess användning till förpackningar. Det finns dock ett antal tidigare patenterade metoder och uppfinningar som bidrog till utvecklingen av wellpapp.

För första gången började förpackningar av korrugerad papp produceras kommersiellt i början av 1900-talet. Med tiden har förpackningar av korrugerad papp blivit en mycket viktig del av förpackningsindustrin och används ofta inom olika områden, inklusive förpackning av livsmedel, elektronik, möbler och många andra produkter.

Typer av korrugerad papp

Enkelwell

Vanligen på rullar, avsedd för förpackning av icke-standardiserade varor.
Består av ett planskikt av slät kartong och ett vågskikt.

Enwell

Den vanligaste typen av material för att göra emballage.
Består av planskikt av slät kartong, vågskikt och planskikt av slät kartong.

Tvåwell

Används för att tillverka emballage som är avsedda för tyngre varor. Består av planskikt av slät kartong, vågskikt, planskikt av slät kartong, vågskikt och planskikt av slät kartong

Vågprofiler

Beroende på vågornas höjd skiljer man mellan vågprofiler E, B, C, BC och BE (det finns även andra, mindre vanliga)

Profil E

genomsnittlig höjd 1,5 mm

Profil B

genomsnittlig höjd 3,0mm

Profil C

genomsnittlig höjd 4,0mm

Profil BC

genomsnittlig höjd 7,0mm

Profil EB

genomsnittlig höjd 4,2mm

Komponenterna i korrugerad papp

För att tillverka korrugerad papp används följande komponenter:

Kraftlainer

Kraftliner är en stark och hållbar typ av papper som används för produktion av wellpapp och därefter för tillverkning av kartonger. Det är känt för sin höga styrka och hållbarhet och är utmärkt för att göra emballage och förpackningar där bra skydd, styrka och fukttolerans krävs.

Testliner

Testliner är en typ av papper från vilken wellpapp också produceras, och därefter emballage. Det är ett papper tillverkat av fibrer av lägre kvalitet jämfört med kraftliner, men har fortfarande tillräcklig styrka och hållbarhet för många förpackningsbehov. Testliner är tillverkad av 100 % eller delvis återvunnet papper.

Fluting

Fluting, eller korrugerat papper, är ett vågigt, elastiskt inre skikt. Det är detta skikt som ger wellpapp förmågan att motstå tryck och skydda föremålen som förpackas från stötar. Wellpappens struktur hjälper till att lindra tryck och stötar och gör det till ett utmärkt material för säker transport och förpackning av olika produkter.

Både testliner och kraftliner är papper som ofta används för tillverkning av emballage, men deras användning beror på flera faktorer, inklusive efterfrågan på marknaden, specifika tillämpningar och användningsförhållanden.

Kraftliner är vanligtvis starkare och mer hållbar och är därför att föredra i situationer där förpackningens styrka och hållbarhet är de viktigaste kraven. Det används ofta till förpackning av tunga föremål och vid tillverkning av emballage som kräver större styrka och skydd. Förpackning med skikt av kraftliner har längre livslängd, bättre fuktmotstånd och egenskaper som föredras i livsmedelsindustrin.

Testliner är något mindre hållbar än kraftliner, men är bra som underlag för tryckning och är ett mer miljövänligt material eftersom det är återvunnet. Detta material kan vara att föredra i situationer där förpackningen inte behöver ha stor lastkapacitet, när förpackningen används i torra miljöer och när förpackningens pris är avgörande.

I allmänhet kan man säga att båda typerna av papper används i stor utsträckning, men de specifika användningarna kan variera beroende på efterfrågan på marknaden och kundernas behov. Det är viktigt att välja typ av papper efter förpackningsbehov, produktegenskaper och miljöpåverkan och att ta hänsyn till ekologisk hållbarhet.

Val av material

För att kunna välja det lämpligaste materialet för förpackningen baserat på dess syfte och förhållande mellan pris och kvalitet bör man ta hänsyn till följande mekaniska hållfasthetsegenskaper:

Edge Crush Test (ECT)

Kantkrosstest (motståndskraft mot kanttryck) – testet utförs genom att pressa provexemplaret från ändarna och mäta den kraft som krävs för att bryta det. Man mäter kN/m och detta värde är proportionellt mot förpackningens bärkraft

Flat Crush Test (FCT)

Plankrosstest (motståndskraft mot plantryck) – testet utförs genom press på ytan. Man mäter kPa.

Mullen Test (BST)

Mullentestet visar hur bra materialet tål punkteringar, stötar. Resultaten av detta test kan till exempel beaktas på förpackningar avsedda för sorterings- och distributionscentraler. Man mäter kPa.

Man bör också ta hänsyn till wellpappens tjockleken (mm) och fuktabsorption.

Om du behöver mer information, kontakta våra experter.