Multipakend Tootmine OÜ sai rahastuse EASi digipöörde toetuse meetmest

Multipakend Tootmine OÜ-d toetatakse meetme „Ettevõtete digipöörde toetus“ raames maksimaalselt summas 84 625 eurot, mille abil viiakse ellu projekt „Multipakend Tootmine OÜ digipöörde toetus“. Projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.

Projekti eesmärgiks on suurendada tootmismahtude kasvu ja käivet ning tugevdada oma konkurentsivõimet lainepapi toodangu turul, läbi tööprotsesside optimeerimise ja efektiivistamise, digitaliseerimise ja automatiseerimise. Projekti käigus digitaliseeritakse tootekaart ja töötajate tööaja arvestuse tabel, juurutatakse tootmise planeerimise süsteem ja automatiseeritakse Multipakendi tarkvara suhtlus Directoga. Samuti soetatakse uus automatiseeritud liimimisliin ja ühendatakse seadmed Multipakend tarkvaraga. Digitaliseerimise ja automatiseerimise tulemusena suureneb tarneahela efektiivsus, väheneb praagi osakaal ja laieneb tooteportfell ning selle tulemusena suureneb ettevõtte müügitulu ja puhaskasum.